DOZ DOZ
Znajdź Aptekę

w pobliżu swojej lokalizacji

Kariera

Dlaczego
warto
pracować
w DOZ S.A.?
DOZ

Nagrody

Tytuł Rzecznika Standardu Etyki

Wyróżnienie w 2018 roku tytułem Rzecznika Standardu Etyki jest dowodem na to, że spółka działa zgodnie z wytycznymi dokumentu Standardu Programu Etycznego, opracowanego przez Global Compact Poland w oparciu o wytyczne ONZ w zakresie praw człowieka i biznesu. W dokumencie zostały zarekomendowane kierunki rozwoju dla firm i instytucji.

Retail Business Awards 2020 w kategorii Innowator Rynkowy

Skuteczność podejmowanych przez nas działań została doceniona przez przedstawicieli Business Centre Club, którzy wraz z Wydawnictwem Gospodarczym przyznali firmie DOZ S.A. statuetkę Retail Business Awards 2020 w kategorii Innowator Rynkowy. Wyróżnienie to dedykowane jest firmom, które wprowadzając na rynek nowe rozwiązania, koncepty i standardy, tworzą bardziej przyjazną rzeczywistość dla Konsumentów, Dostawców i Pracowników.

Superbrands 2023

Jesteśmy supermarką! Po raz jedenasty zostaliśmy wyróżnieni tytułem Superbrands. Założeniem Superbrands jest wyłonienie grona marek, które najlepiej odpowiadają na oczekiwania konsumentów. Marki oceniane są w ramach kategorii, w których funkcjonują.

Badanie Superbrands jest największym badaniem siły marki w Polsce. Ankietę metodą CAWI zrealizował Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. O opinie zapytanych zostało ponad 10 tysięcy konsumentów. Łącznie przebadano ponad dwa tysiące marek. Kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu wyróżnień był indeks siły marki, który wynikał z różnicy między wynikiem polecania, a odradzania danej marki. Tytuły Superbrands otrzymały marki, które uzyskały indeks większy niż 70% ze średniej dla TOP 3 w danej kategorii i zostały pozytywnie zarekomendowane przez Radę Marek.

Tytuł Legendy

Otrzymaliśmy wyróżnienie Legendy - nagrodę dla firm, które pięć razy z rzędu znalazły się w gronie laureatów badania Great Place to Work.

Konsekwentne realizowanie celów i zachowanie najwyższych standardów funkcjonowania sprawiają, że cieszymy się trwałym zadowoleniem Pracowników. Razem tworzymy Najlepsze Miejsce Pracy i pielęgnujemy wartości, dzięki którym zapewniamy możliwość skutecznego rozwoju i poczucie bezpieczeństwa. Wyniki anonimowych ankiet wskazują, że Pracownicy cenią postępowanie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami oraz jasne wyznaczanie standardów, co czyni DOZ S.A. firmą uczciwą i etyczną.