Ogłoszenia

DOZ S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, NIP: 676-21-75-698, BDO: 000032088, KRS: 0000058632, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 360.529.000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 360.529.000,00 zł.