Środowisko

DOZ S.A. działa ze świadomością wpływu swoich działań na środowisko. W biurach wprowadzono optymalizację zużycia toneru i papieru oraz segregację odpadów. Przez wdrożenie systemu obiegu dokumentów w wersji elektronicznej z roku na rok zmniejsza się zużycie artykułów papierniczych i biurowych. DOZ Magazyn dbam o zdrowie oznaczony jest eko Znakiem zachęcającym do segregacji papieru. W 2017 r. Firma wprowadziła symboliczną opłatę za reklamówki w DOZ Aptekach dbam o zdrowie, co znacząco obniżyło ich zużycie. DOZ S.A. dostosował część floty samochodowej, tak aby pojazdy spełniały najnowsze normy emisji spalin EURO 6.