DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Co 4 Polak nie realizuje recepty na leki ratujące życie z powodu braku pieniędzy. Problem ten dotyka głównie seniorów, cierpiących na wiele schorzeń, ale coraz częściej także dzieci i osoby młode: matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnością. Zajęliśmy się tym problemem!

DOZ Fundacja dbam o zdrowie  powstała w 2007 r. po to by niwelować bariery w dostępie do leków w Polsce. W procesie tworzenia Fundacji aktywnie uczestniczyli farmaceuci, którzy dzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Kluczowym obszarem działalności DOZ Fundacji dbam o zdrowie jest pomoc Seniorom zgodnie z hasłem "Pomagamy cieszyć się życiem". Misja Senior obejmuje trzy założenia: pomoc socjalną, dbanie o zdrowy i aktywny tryb życia Seniorów oraz wspieranie ich aktywności intelektualnej poprzez umożliwienie im udziału w organizowanych przez DOZ Fundację wykładach, koncertach i warsztatach.

Fundacja dociera z pomocą do potrzebujących zarówno bezpośrednio, jak również dzięki współpracy z innymi organizacjami społecznymi działającymi w sferze pożytku publicznego. Od początku działalności Fundacji z jej wsparcia skorzystało ponad 20 tys. osób indywidualnych i 250 instytucji i organizacji. Łączna kwota pomocy na zakup leków i środków medycznych we wspólnych projektach z organizacjami partnerskimi w ramach Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ to 12 mln zł, czyli 100 tys. beneficjentów, których otrzymało wsparcie finansowe.

DOZ Fundacja wpiera także Domy Samotnych Matek. Kobiety i dzieci przebywające pod opieką tych placówek otrzymują leki, mleko czy pieluchy.

Od początku swojej działalności DOZ Fundacja dbam o zdrowie ma pod swoją opieką grono stałych Podopiecznych. Otrzymują oni systematyczne wsparcie w procesie farmakoterapii. Na Dzień Dziecka i Mikołajki mali Podopieczni Fundacji otrzymują prezenty, kupione specjalnie dla nich przez Pracowników grupy Pelion.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie jest partnerem społecznym DOZ Maratonu Łódź, gdzie odpowiada za promowanie nowoczesnej charytatywności wśród biegaczy i kibiców. Jest również organizatorem obchodów Światowego Dnia Godności w kilku łódzkich szkołach. Kolejnym działaniem o charakterze lokalnym było przekazanie łódzkim szkołom podstawowym apteczek, wyposażonych w produkty opatrunkowe, niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Od 2013 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce. Co roku projekty prowadzone przez Fundację zyskują uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i są publikowane w Raporcie Dobrych Praktyk.

Więcej informacji http://fun­da­cja.doz.pl/ oraz Fb https://www.facebook.com/dozfundacja/