CSR

DOZ S.A. prowadzi biznes społecznie odpowiedzialny za wpływ decyzji i działań firmy na społeczeństwo i środowisko. Ukoronowaniem działań, szczególnie w obszarze praktyk z zakresu pracy było przyznanie firmie tytułu Great Place to Work 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

ŁAD ORGANIZACYJNY - firma tworzy płaszczyzny do dyskusji na temat swoich planów strategicznych organizując coroczne spotkania dla dostawców i właścicieli współpracujących aptek.

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY - ten obszar w działaniu DOZ S.A. zajmuje kluczową rolę. Firma prowadzi dialog z Pracownikami, organizując kwartalne spotkania ze wszystkimi Kierownikami Aptek, którzy mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje. Firma docenia znaczenie szkoleń dla Pracowników. W ramach edukacji Farmaceutów oraz Pracowników, organizowane są cykliczne szkolenia na terenie całego kraju. DOZ S.A. aktywizuje zawodowo również młode matki przebywające na urlopach wychowawczych oraz Farmaceutów, którzy są już na emeryturze.

ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE - DOZ S.A. dużą wagę przywiązuje do edukacji Pacjentów, dlatego w Aptekach są dystrybuowane materiały o treści promującej zdrowie. Dla osób starszych wyznaczono w lokalach aptecznych miejsca do siedzenia, a dla dzieci kąciki zabaw. Firma chętnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach takich jak: Dzień bez papierosa, Dzień Diabetyka, Dzień Seniora włączając się w lokalne imprezy o charakterze prozdrowotnym. DOZ S.A. ułatwia dostęp do badań osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

DOZ Maraton Łódź

DOZ Maraton Łódź

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Działalność wydawnicza i edukacyjna

Działalność wydawnicza i edukacyjna

Środowisko

Środowisko

Tradycja aptekarstwa

Tradycja aptekarstwa

DOZ Etyka

DOZ Etyka