Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Nowy punkt DOZ w Tarnowie

Od 30.06 za­pra­sza­my do no­wo otwar­tej ap­te­ki w Tar­no­wie miesz­czą­cej się w Cen­trum Dia­gno­stycz­no Kli­nicz­nym przy uli­cy Lwow­skiej 197 .

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:14 | Pobierz jako plik PDF