Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Nowy punkt DOZ w Białej Podlaskiej

Od 03.06 za­pra­sza­my do no­wo otwar­tej ap­te­ki w Bia­łej Po­dla­skiej miesz­czą­cej się w Cen­trum Han­dlo­wym Ry­wal przy uli­cy Brze­skiej 27.

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:15 | Pobierz jako plik PDF