Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

DOZ S.A. z tytułem Najlepsze Miejsce Pracy 2017

 

DOZ S.A., prowadząca sieć DOZ Aptek dbam o zdrowie, otrzymała prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy 2017 w kategorii dużych firm. Konkurs Great Place to Work, nad którego Galą patronat honorowy objęta Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opiera się na rzetelnym badaniu opinii pracowników na temat ich pracodawców i warunków pracy w firmie. To oni, poprzez swoje odpowiedzi, wskazują przedsiębiorstwa, które potrafią z sukcesem rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z zatrudnionymi oraz budować wzajemne zaufanie.

Konkurs Instytutu Great Place to Work, jest konkursem globalnym, mającym już ponad 30-letnią tradycję. Badanie jakości miejsc pracy przeprowadzane jest według tej samej metodologii na całym świecie. DOZ S.A. otrzymał nagrodę w kategorii dużych firm, zatrudniających powyżej 500 osób.

- Jesteśmy wyjątkowym pracodawcą i ten konkurs to potwierdził. Choć nasze działania skupione są wokół misji „Pacjent w centrum uwagi”, to równie ważni są pracownicy. Bo to oni gwarantują rozwój naszej firmy i są jej najlepszymi ambasadorami – powiedziała Alicja Koleśnik, Prezes Zarządu DOZ S.A.

Mająca ponad 15-letnie doświadczenie na rynku aptecznym, DOZ S.A. jest stabilnym pracodawcą dla największej grupy farmaceutów w Polsce (zatrudnia 3,5 tys. osób, w tym ponad 3 tys. farmaceutów). Gwarantuje przejrzyste i stabilne warunki zatrudnienia oraz dba o rozwój pracowników . Właśnie to, połączone z zaufaniem, jakim firmę obdarzają pracownicy, zaowocowało wyróżnieniem przez Instytut Great Place to Work.

Polityka pracownicza DOZ S.A. opiera się na trzech filarach, będących jednocześnie kluczowymi wartościami firmy. Pierwsza z nich to rozwój. Firma nieustannie doskonali ofertę kierowaną do Pacjentów, dążąc do zapewnienia im jak najszerszej dostępności leków i wysokich standardów obsługi. DOZ Apteki dbam o zdrowie cieszą się zaufaniem pacjentów, będąc dla nich miejscem budowania świadomości leczenia oraz zapewniając profesjonalną i rzetelną opiekę farmaceutyczną. Co szczególnie ważne, z punktu widzenia nagrody, firma dba o wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stale wzmacnia kompetencje swoich Pracowników, aby mogli rozwijać się razem z firmą. Drugą wartością jest zaufanie, które znajduje wyraz w budowaniu relacji w oparciu o uczciwość i szacunek. DOZ S.A. jasno określa cele i zadania, jednocześnie wspierając swoich Pracowników w ich realizacji i codziennej pracy. Zaangażowanie to trzeci filar. DOZ S.A. angażuje pracowników w kluczowe dla spółki projekty oraz inspiruje do działania i nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań. Kluczem do udanego zaangażowania pracowników jest praca z pasją, konsekwencja i determinacja. To właśnie konsekwentnemu wdrażaniu tych trzech wartości DOZ S.A. zawdzięcza prestiżowe wyróżnienie.

Tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2017 jest nadawany firmom działającym w Polsce, które potrafią z sukcesem budować i rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Zgodnie z modelem Great Place to Work*, pod każdą szerokością geograficzną filarem sukcesu laureatów konkursu na najlepsze miejsca pracy niezmiennie pozostaje wzajemne zaufanie w firmie.

- Mam nadzieję, że naszych pracowników przekonuje również nasze podejście do Pacjentów. Staramy się wyprzedzać oczekiwania naszych Pacjentów i być dla nich rzetelnym i godnym zaufania partnerem w procesie dbania o zdrowie – dodała Alicja Koleśnik.

Partnerem strategicznym tegorocznej edycji konkursu Instytutu Great Place to Work jest Konfederacja Lewiatan, a także Global Compact Poland. Patronat honorowy nad galą konkursu objęła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałymi patronami gali są: Fundacja Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ostatnia aktualizacja 30.03.2017 10:17 | Pobierz jako plik PDF