DOZ Etyka

Kodeks etyki

DOZ jest częścią grupy Pelion S.A. – największej firmy w sektorze ochrony zdrowia w Polsce oraz jednej z największych firm zbudowanych od podstaw dzięki kapitałowi polskiemu po 1989 roku.

Bardzo ważną kwestią w sektorze ochrony zdrowia, w którym działamy są dylematy etyczne. Stworzyliśmy Kodeks etyki DOZ, którego zadaniem jest wspierać wszystkich naszych pracowników w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykamy się w pracy.

Kodeks został opracowany w oparciu o kluczowe dla firmy wartości z myślą o ich utrwaleniu wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych. Dążymy do tego, aby były one dla nas wszystkich wyznacznikiem w podejmowaniu nawet najtrudniejszych decyzji i znajdowały wyraz w codziennej praktyce.

Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etyki rozwiązuje powołany przez Zarząd na wniosek pracowników Rzecznik ds. Etyki oraz Komisja ds. Etyki

Członkami Komisji ds. Etyki w DOZ S.A. są:
Katarzyna Kowalska – Dyrektor ds. HR DOZ S.A. jest zatrudniona w DOZ od stycznia 2015 r.,
natomiast w obszarach HR Pelion działa od 2000 roku. Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do końca 2016 r. była Rzecznikiem Etyki Pelion.
Katarzyna Kowalska pełni także funkcję Rzecznika ds. Etyki DOZ S.A.

Bożena Szymańska – Pełnomocnik Zarządu DOZ S.A. ds. Farmaceutycznych. W Spółkach Grupy DOZ
pracuje od 2001 roku. Bożena ukończyła Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku, od wielu
lat aktywnie działa w organizacjach Farmaceutów.

Arkadiusz Kacprzak – Dyrektor ds. Planowana Łańcucha Dostaw - dołączył do DOZ w lutym 2016
roku. Arkadiusz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, kierunku Zarządzanie Logistyką.

Pobierz Kodeks etyki DOZ

Do obowiązków Komisji ds. Etyki należy:

  • wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego,
  • promowanie idei kodeksu wewnątrz firmy,
  • aktualizacja treści kodeksu,
  • odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy pracowników związane z etyką podejmowanych przez nich działań biznesowych.

Pracownicy spółek DOZ mogą oczekiwać od Zespołu ds. Etyki pomocy i wsparcia w zakresie zgłaszanych zapytań.

Zapytania prosimy kierować drogą na adres: etyka@doz.pl lub telefonicznie: 0 22 3296444 wew. 6444.

Ostatnia aktualizacja 13.09.2017 11:03 | Pobierz jako plik PDF